Kvalitet

Certifierad expert

Vi är en kvalitets- och miljöcertifierad top expert

Vårt verksamhetssystem är certifierat enligt standarderna SFS-EN ISO 9001:2015 och SFS-EN ISO 14001:2015 samt SFS-EN ISO 3834-2. Wel-Mach eftersträvar aktiv miljövård och iakttar  de miljökrav som ställs på företag. Vi följer principerna för aktivt miljöarbete alltid då det är tekniskt  och ekonomiskt möjligt.

Flexibilitet, attityd och resurser tillsammans med en gedigen yrkesskicklighet garanterar att våra kunder  får högklassiga leveranser i rätt tid.

Kontakt

SFS-EN ISO 9001 & 14001 certificate

EN ISO 3834 certificate