Maskinbearbetning

Till maskinbearbetnings-

avdelningens styrkor hör

tillverkningen av tekniskt krävande

maskinkomponenter av gjutjärn,

aluminiumlegeringar och övrigt

specialstål.

Plåtbearbetning

Vår plåtbearbetningsavdelning har

specialiserat sig på bearbetningen

av över 3 mm tjocka järn- och

stålplåtar.

Montering

Vår monteringsavdelning har

specialiserat sig på att kombinera

elektronik, vågautomatik, hydraulik

och pneumatik till en färdig produkt.

Ytbehandling

Glaskuleblästring är ett

ytbehandlings samt rengörings

förfarande som snabbt och

effektivt åstadkommer en fin yta.