Plåtbearbetning

Vår plåtbearbetningsavdelning har specialiserat sig på bearbetningen av över 3 mm tjocka järn- och stålplåtar.

 

Som material använder vi vanligt stål, rostfritt stål samt övrigt special stål. Tillverkningen av produkterna kan även innehålla maskinbearbetning. Vi ytbehandlar komponenterna noggrant med exempelvis stålkule-, glaskuleblästring och våtmålning.

Vår svetsavdelning är certifierad enligt svetskvalitetshandboken SFS EN ISO 3834-2.

Vår omfattande maskinpark består bl.a. av:

  • CNC-kantpress
  • CNC-styrd bandsåg
  • Mig-, Mag- och Tig- svetsar
  • Hydraulisk mangel, med 4 rullar, 8/2000
  • Plåtsax10 / 4300
  • Fanuc svetsrobot cell
  • Glaskule-, sand- och stålkuleblästringsmaskiner