Kvalitet

Vi är certifierade som toppexperter inom kvalitet och miljö

Certifierade specialister

Vårt verksamhetssystem har certifierats i enlighet med standarderna SFS-EN ISO 9001:2015 och SFS-EN ISO 14001:2015. Vår svetsavdelning är certifierad i enlighet med standarden EN 3834-2.

Vi har nu rätt att tillverka CE-märkta bärande stålkonstruktioner upp till klass EXC2 i enlighet med EN 1090 standarden.

Wel-Mach är engagerat för aktiv miljövård och har förbundit sig att följa de miljökrav som ställs på företag.

Erfaren och uppskattad personal

Vi ställer höga krav på de personer som ansvarar för våra kunders projekt. Vi utbildar vår personal regelbundet och ser till att alla som arbetar för oss är specialister inom sitt hantverk. En del av vår personal har arbetat med oss i årtionden och tar med sig sitt stora kunnande och sina färdigheter in i projekten. Vi värdesätter verkligen vår personal – de står för det praktiska arbetet med våra kunder.

CERTIFIERAD KVALITET

Vi följer aktivt miljöstandarder i alla situationer där detta är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Flexibilitet, attityd och resurser i kombination med expertis garanterar våra kunder hög kvalitet och leveranser i tid.