Erbjuda

totalleveranser

Vi kan, om kunden så önskar, erbjuda totalleveranser som innehåller allt detta.

Produktion

Maskinbearbetning

Till maskinbearbetnings-

avdelningens styrkor hör

tillverkningen av tekniskt krävande

maskinkomponenter av gjutjärn,

aluminiumlegeringar och övrigt

specialstål.

Plåtbearbetning

Vår plåtbearbetningsavdelning har

specialiserat sig på bearbetningen

av över 3 mm tjocka järn- och

stålplåtar.

Montering

Vår monteringsavdelning har

specialiserat sig på att kombinera

elektronik, vågautomatik, hydraulik

och pneumatik till en färdig produkt.

Ytbehandling

Glaskuleblästring är ett

ytbehandlings samt rengörings

förfarande som snabbt och

effektivt åstadkommer en fin yta.

Vi är en kvalitets- och miljöcertifierad top expert.

qode-eliptic-slider

Wel-Mach Oy Ab

är en metallverkstad i Vasa som specialiserat sig på underleveransarbeten för internationella storindustrier.

Till våra styrkor hör kunnande inom svetsning, maskinbearbetning, montering och ytbehandling. Vi kan, om kunden så önskar, erbjuda totalleveranser som innehåller allt detta.

Kontakt

Våra kunder