SFS-EN 1090-1+A1 certifikat förvärvat

Vi har nu rätt att tillverka CE-märkta bärande stålkonstruktioner upp till klass EXC2 i enlighet med EN 1090 standarden.